Java 怎么通过转换器(Transform)打印XML

2019年7月29日21:05:18Java 怎么通过转换器(Transform)打印XML已关闭评论 684 649字阅读2分9秒

1.简介

Java 怎么通过转换器(Transform)打印XML?——请看下文。

2.示例代码

/**
 * 版权所有 编程十万个怎么办(www.tah1986.com)
 */import java.io.Writer;
import javax.xml.transform.OutputKeys;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import org.w3c.dom.Document;

public class Main {
  public static void printXml(Document doc, Writer writer)
      throws Exception {
    TransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();
    Transformer transformer = tf.newTransformer();
    transformer.setOutputProperty(OutputKeys.OMIT_XML_DECLARATION,
        "yes");
    transformer.transform(new DOMSource(doc), new StreamResult(writer));
  }
}

 
编程十万个怎么办