Java 怎么从XML DOM节点获取文本内容

2019年7月22日22:37:35Java 怎么从XML DOM节点获取文本内容已关闭评论 947 963字阅读3分12秒

1.简介

Java 怎么从XML DOM节点获取文本内容?——请看下文。

2.示例代码

/**
 * 版权所有 编程十万个怎么办(www.tah1986.com)
 */

 

import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class Main {
  
  public static String getTextContent(Node node) {
    switch (node.getNodeType()) {
    case Node.ELEMENT_NODE:
    case Node.ATTRIBUTE_NODE:
    case Node.ENTITY_NODE:
    case Node.ENTITY_REFERENCE_NODE:
    case Node.DOCUMENT_FRAGMENT_NODE:
      return mergeTextContent(node.getChildNodes());
    case Node.TEXT_NODE:
    case Node.CDATA_SECTION_NODE:
    case Node.COMMENT_NODE:
    case Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE:
      return node.getNodeValue();
    case Node.DOCUMENT_NODE:
    case Node.DOCUMENT_TYPE_NODE:
    case Node.NOTATION_NODE:
    default:
      return null;
    }
  }

  
  private static String mergeTextContent(NodeList nodes) {
    StringBuffer buf = new StringBuffer();
    for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {
      Node n = nodes.item(i);
      final String text;

      switch (n.getNodeType()) {
      case Node.COMMENT_NODE:
      case Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE:
        text = null;
        break;
      default:
        text = getTextContent(n);
        break;
      }

      if (text != null) {
        buf.append(text);
      }
    }
    return buf.toString();
  }
}

 
继续阅读
编程十万个怎么办