Java 怎么使用给定的writer编写给定的XML文档(Document)

2019年7月28日22:01:34Java 怎么使用给定的writer编写给定的XML文档(Document)已关闭评论 358 2257字阅读7分31秒

1.简介

Java 怎么使用给定的writer编写给定的XML文档(Document)?——请看下文。

2.示例代码

/**
 * 版权所有 编程十万个怎么办(www.tah1986.com)
 */


import java.io.IOException;

import java.io.Writer;

import org.w3c.dom.Attr;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.DocumentType;

import org.w3c.dom.NamedNodeMap;
import org.w3c.dom.Node;

public class Main {
  
  public static void writeDocument(Document doc, Writer w)
      throws IOException {
    for (Node n = doc.getFirstChild(); n != null; n = n
        .getNextSibling()) {
      writeNode(n, w);
    }
  }

  
  public static void writeNode(Node n, Writer w) throws IOException {
    switch (n.getNodeType()) {
    case Node.ELEMENT_NODE:
      w.write("<");
      w.write(n.getNodeName());

      if (n.hasAttributes()) {
        NamedNodeMap attr = n.getAttributes();
        int len = attr.getLength();
        for (int i = 0; i < len; i++) {
          Attr a = (Attr) attr.item(i);
          w.write(" ");
          w.write(a.getNodeName());
          w.write("=\"");
          w.write(contentToString(a.getNodeValue()));
          w.write("\"");
        }
      }

      Node c = n.getFirstChild();
      if (c != null) {
        w.write(">");
        for (; c != null; c = c.getNextSibling()) {
          writeNode(c, w);
        }
        w.write("</");
        w.write(n.getNodeName());
        w.write(">");
      } else {
        w.write("/>");
      }
      break;
    case Node.TEXT_NODE:
      w.write(contentToString(n.getNodeValue()));
      break;
    case Node.CDATA_SECTION_NODE:
      w.write("<![CDATA[");
      w.write(n.getNodeValue());
      w.write("]]>");
      break;
    case Node.ENTITY_REFERENCE_NODE:
      w.write("&");
      w.write(n.getNodeName());
      w.write(";");
      break;
    case Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE:
      w.write("<?");
      w.write(n.getNodeName());
      
      w.write(" ");
      w.write(n.getNodeValue());
      w.write("?>");
      break;
    case Node.COMMENT_NODE:
      w.write("<!--");
      w.write(n.getNodeValue());
      w.write("-->");
      break;
    case Node.DOCUMENT_TYPE_NODE: {
      DocumentType dt = (DocumentType) n;
      w.write("<!DOCTYPE ");
      w.write(n.getOwnerDocument().getDocumentElement().getNodeName());
      String pubID = dt.getPublicId();
      if (pubID != null) {
        w.write(" PUBLIC \"" + dt.getNodeName() + "\" \"" + pubID
            + "\">");
      } else {
        String sysID = dt.getSystemId();
        if (sysID != null)
          w.write(" SYSTEM \"" + sysID + "\">");
      }
      break;
    }
    default:
      throw new IOException("Unknown DOM node type "
          + n.getNodeType());
    }
  }

  
  public static String contentToString(String s) {
    if (s == null) {
      return "";
    }
    StringBuffer result = new StringBuffer(s.length());

    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
      char c = s.charAt(i);

      switch (c) {
      case '<':
        result.append("<");
        break;
      case '>':
        result.append(">");
        break;
      case '&':
        result.append("&");
        break;
      case '"':
        result.append(""");
        break;
      case '\'':
        result.append("'");
        break;
      default:
        result.append(c);
      }
    }

    return result.toString();
  }
}

 
继续阅读
编程十万个怎么办