Java 怎么将文档(Document)转为XML字符串

2019年7月28日22:04:30Java 怎么将文档(Document)转为XML字符串已关闭评论 565 1419字阅读4分43秒

1.简介

Java 怎么将文档(Document)转为XML字符串?——请看下文。

2.示例代码

/**
 * 版权所有 编程十万个怎么办(www.tah1986.com)
 */

import org.w3c.dom.Document;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.OutputKeys;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import java.io.StringWriter;

public class Main{
  
  public static String toXml(Document document) {
    return toXml(document, "UTF-8");
  }
  
  public static String toXml(Document document, String encode) {
    TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory
        .newInstance();
    try {
      Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
      transformer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, encode);
      transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
      StringWriter writer = new StringWriter();
      StreamResult result = new StreamResult(writer);
      DOMSource source = new DOMSource(document);
      transformer.transform(source, result);
      return writer.toString();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      return "";
    }
  }
  
  public static Document newInstance() {
    document = init();
    return document;
  }
  
  private static Document init() {
    DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory
        .newInstance();
    DocumentBuilder builder = null;
    try {
      builder = factory.newDocumentBuilder();
    } catch (ParserConfigurationException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return builder.newDocument();
  }
}

 
继续阅读
编程十万个怎么办