Java 怎么将XML文档(Document)转为字符串

2019年7月29日19:29:07Java 怎么将XML文档(Document)转为字符串已关闭评论 383 2816字阅读9分23秒

1.简介

Java 怎么将XML文档(Document)转为字符串?——请看下文。

2.示例代码

/**
 * 版权所有 编程十万个怎么办(www.tah1986.com)
 */

 

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.NamedNodeMap;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

public class Main {
  public static String documentToString(Document document)
      throws Exception {
    return documentToString(document, true);
  }

  public static String documentToString(Document document,
      boolean standalone) throws Exception {
    String prol = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" standalone=\""
        + (standalone ? "yes" : "no") + "\"?>";
    return prol
        + nodeToString(document.getDocumentElement(),
            new HashSet(), document.getDocumentElement()
                .getNamespaceURI());
  }

  protected static String nodeToString(Node node,
      Set<String> parentPrefixes, String namespaceURI)
      throws Exception {
    StringBuilder b = new StringBuilder();

    if (node == null) {
      return "";
    }

    if (node instanceof Element) {
      Element element = (Element) node;
      b.append("<");
      b.append(element.getNodeName());

      Map<String, String> thisLevelPrefixes = new HashMap();
      if (element.getPrefix() != null
          && !parentPrefixes.contains(element.getPrefix())) {
        thisLevelPrefixes.put(element.getPrefix(),
            element.getNamespaceURI());
      }

      if (element.hasAttributes()) {
        NamedNodeMap map = element.getAttributes();
        for (int i = 0; i < map.getLength(); i++) {
          Node attr = map.item(i);
          if (attr.getNodeName().startsWith("xmlns"))
            continue;
          if (attr.getPrefix() != null
              && !parentPrefixes.contains(attr.getPrefix())) {
            thisLevelPrefixes.put(attr.getPrefix(),
                element.getNamespaceURI());
          }
          b.append(" ");
          b.append(attr.getNodeName());
          b.append("=\"");
          b.append(attr.getNodeValue());
          b.append("\"");
        }
      }

      if (namespaceURI != null
          && !thisLevelPrefixes.containsValue(namespaceURI)
          && !namespaceURI.equals(element.getParentNode()
              .getNamespaceURI())) {
        b.append(" xmlns=\"").append(namespaceURI).append("\"");
      }

      for (Map.Entry<String, String> entry : thisLevelPrefixes
          .entrySet()) {
        b.append(" xmlns:").append(entry.getKey()).append("=\"")
            .append(entry.getValue()).append("\"");
        parentPrefixes.add(entry.getKey());
      }

      NodeList children = element.getChildNodes();
      boolean hasOnlyAttributes = true;
      for (int i = 0; i < children.getLength(); i++) {
        Node child = children.item(i);
        if (child.getNodeType() != Node.ATTRIBUTE_NODE) {
          hasOnlyAttributes = false;
          break;
        }
      }
      if (!hasOnlyAttributes) {
        b.append(">");
        for (int i = 0; i < children.getLength(); i++) {
          b.append(nodeToString(children.item(i), parentPrefixes,
              children.item(i).getNamespaceURI()));
        }
        b.append("</");
        b.append(element.getNodeName());
        b.append(">");
      } else {
        b.append("/>");
      }

      for (String thisLevelPrefix : thisLevelPrefixes.keySet()) {
        parentPrefixes.remove(thisLevelPrefix);
      }

    } else if (node.getNodeValue() != null) {
      b.append(encodeText(node.getNodeValue()));
    }

    return b.toString();
  }

  protected static String encodeText(String s) {
    s = s.replaceAll("&", "&");
    s = s.replaceAll("<", "<");
    s = s.replaceAll(">", ">");
    s = s.replaceAll("'", "'");
    s = s.replaceAll("\"", """);
    return s;
  }
}

 
继续阅读
编程十万个怎么办